Konik V Kasnak


Burçlu Sistemler 
Kullanılan yerler;
1. V kayış kasnakları
2. poly-v kayış kasnaklan
3. Kaplinler
4. Varyatöler
5. Zincir dişliler
6. Triger dişliler
7. Flanşlar
8. Kamalı mile başlanması gereken bütün elemanlar